Disclaimer

Leferink Architecten BNA BV verklaart hiermede, dat aan al de bijgevoegde bijlage(s) de grootste zorg is besteed aan het voorkomen van computervirussen.

Direct na ontvangst van alle stukken dient de ontvanger deze informatie op bestandsgegevens en virussen te controleren.

Leferink Architecten BNA BV draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij vigerende tekeneigenschappen behorende digitale attributen.

Het risico voor verzending ligt bij de ontvanger. De ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld en tevens niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming van Leferink BNA BV. Het auteursrecht berust bij Leferink Architecten BNA BV.