Nieuwbouw Zeton B.V.

Zeton – wereldleider in het maken van proeffabrieken – vroeg ons een ontwerp te maken voor de nieuwbouw van een bedrijfsruimte met meerdere kantoren in Enschede. Een deel van die bedrijfsruimte moesten we extra hoog maken. In deze ruimte vindt namelijk de opbouw plaats van grote installaties. Ook worden in deze ruimte de installaties getest en na goedkeuring ontkoppeld. De delen worden door het dak verplaatst naar de vrachtwagens voor het uiteindelijke transport richting de eindgebruiker.

Opdrachtgever: Zeton B.V.