Twee landhuizen op de Tankenberg

Op de plek waar voormalig restaurant Pan in 2012 volledig afbrandde, worden twee bijzondere landhuizen gecreëerd. Na een herziening van het bestemmingsplan door de gemeente Losser, mocht de bestemming horeca vervangen worden door wonen. Een van onze uitdagingen was om het privéterrein te scheiden van toeristen die een bezoekje aan natuurgebied De Tankenberg brengen. Hiervoor bepaalden we eerst de meest geschikte situering van de bouwvolumes op het terrein. Een tweede wens was om niet ‘boven het maaiveld’ uit te komen, met een gelijkvloerse woning als vertrekpunt. Het hoogteverschil met het hoevelandschap wisten we weg te werken door optimaal gebruik te maken van kelderruimtes en door tuinmuren te plaatsen. De bestaande zichtlijnen naar het dal konden we eveneens behouden door in een eerder stadium al goed na te denken over de situering. We herstelden het omliggende landschap in de oude staat door de ‘steilranden’ langs het fietspad in ere te herstellen en door een bloemrijk grasland te creëren. De ‘losse’ architectuur is afgestemd op de natuurrijke omgeving van de Tankenberg. Minder belangrijke ruimtes maakten we herkenbaar door te kiezen voor een combinatie van hout met pannen, de woning is rietbedekt en het woongedeelte ontwierpen we met strak stucwerk en baksteen.